^ Fel
facebook

„Ébresztő! Kopogtat a jövőd!”

Integrált térségi program a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére

Közösségi Programelem

Biróné Czakó Andrea

ifjúsági, közösségi koordinátor

 

Tevékenységek:

 

„Mutasd meg magad!”

 

A tehetséggondozó program célja az, hogy a szegénységben élő gyermekek számára biztosítsuk azokat a lehetőségeket, amelyek a tehetségük leghatékonyabb kibontakoztatását, mások számára történő megmutatását segítik elő. Tehetséges gyerekek számára műhelyfoglalkozásokat /kézművesek, táncosok, népzenészek, vers-és prózamondók, színjátszók műhelye/ rendezünk két hetente. Bemutatók, találkozók, fesztiválok megrendezésével bevonjuk a családokat, továbbá a szűkebb  és tágabb környezetet a kulturális értékek megismerésébe, azok elfogadásába, segítésbe és elismerésébe.

 

Helyi közösségi családi program

 

Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára, a gyerekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, és a munkaerő piaci esélyek növelése érdekében 18 hónapon át, 50 alkalommal, 4 órában 8-12 család bevonásával. A kistérség húsz településén a családi programok megvalósításával erősödik a családi kohézió, elősegíti a családi harmóniát. Cél a prevenció, a családok szabadidejének hasznos eltöltése, a szülői szerep megerősítése.

A megvalósítók célja a felhalmozott tapasztalatokon alapuló jó gyakorlat elterjesztése, módszertani útmutató elkészítése.

 

Pihenjünk közösen nyári napközis táborok  

 

A kistérség húsz településénközösség építő, megtartó és fejlesztő nyári napközis táborokban a csoport (30 fő/tábor) szabályok felállításával a 7-12 éves korú gyerekek megszokják a rendszerességet, a szabályok betartásával pedig a fegyelmet. Az egyhetes egész napos együttlét alatt a foglalkozásoknak köszönhetően megtanulnak együtt dolgozni, együtt játszani és egymásra figyelni. Hasznos foglalkozások mellett szabadidős programokat működtetünk és meleg étkeztetést biztosítunk.

 

Térségi ifjúsági hálózat kialakítása, működtetése

 

A kistérség tíz településén fiatalok számára közösségi terek kialakítása és működtetése. Ifjúsági közösségfejlesztők és hálózatkoordinátorok az egybegyűlt ifjúság számára kialakított közösségi terekben a  helyi fiataloknak alacsony küszöbű szolgáltatásokat, képzéseket, szabadidős és sportprogramokat szerveznek. Nem titkolt cél a fiatalok helyben tartása, az elvándorlás mérséklése, a települések informális ifjúsági csoportjainak megerősítése közösségfejlesztő által, hogy a csoport tagjai a helyi közösség aktív és erős magjai legyenek.

 

Sport és szabadidő a nyírbátori kistérségben

 

A kistérség településeinek helyi közösségei- a gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések – partneri együttműködésben több elemű, összehangolt programokat, versenyeket, szabadidős tevékenységeket indítunk el. A program ideje alatt lehetőség nyílik mikrotérségi szinteken – tömegsport, focibajnokság, bentlakásos focitábor, KRESZ napok, kirándulások-gyalogtúrák, szabadidős rendezvények keretében a kistérségben élő iskolás gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére.

 

Elérhetőségek:

 

- Nyírgelse

Papik Krisztián Mihály

- Máriapócs

Pályu Lászlóné

- Nyírderzs

Gergely Anita

- Nyírbogát

Donkáné Gulyás Emese

- Nyírgyulaj

Barkaszi Judit

- Nyírvasvári

Tóth László

- Encsencs

Balogh Sándor

- Terem

Vurom Nikoletta

- Bátorliget

Zolcsák Judit

- Nyírbátor

Komasági János

Látogatottsági számláló

Ma 9

Tegnap 19

Héten 44

Hónapban 44

Összesen 18555